#خواندنی???????? ???? داستان مردان باغیرت و ن باحیا ???????????? ⏪شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌‌های خود می‌نویسد: . ????روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم طلب دارم و او به من نمی دهد. قاضی شوهر را احضار کرد. سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟ زن گفت: آری، آن روز که تحویل شوهرم دادم دو مرد شاهدبودند ، زن رفت وآن دومرد را آورد و به قاضی گفت آن دو مرد شاهدند. قاضی از گواهان پرسید: گواهی دهید که این زن پانصد مثقال طلا از شوهرش طلب دارد. قاضی ,پانصد مثقال ,ن باحیا ,مردان باغیرت ,داستان مردان ,داستان مردان باغیرت منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

قصه شب سارا زارعی فروشگاه اینترنتی فرش آموزش هنرهای کودکان تحقیق درس خوان 4 graphic دانلود سرا coleqdpu daily آهن آلات